Adres

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, 10-457 Olsztyn